Beste ouder/verzorger,
Door op de groep van uw zoon/dochter te klikken kunt u zich inschrijven voor het rapportgesprek. Heeft u meerdere kinderen, houdt u er dan rekening mee dat u 10 minuten tussen de gesprekken inlaat. Dit in verband met eventuele uitloop en de tijd om naar het andere lokaal te komen.
Dank alvast voor het inschrijven. Vergeet u het oude rapport niet in te leveren bij de leerkracht?

het team van de Stephanusschool